จัดหาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานไทย จัดหาพนักงานแรงงาน บริษัทจ้างเหมาแรงงาน

จัดหาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานไทย จัดหาพนักงานแรงงาน บริษัทจ้างเหมาแรงงาน รับจัดหาแรงงานคนไทย ผู้ให้บริการเอาท์ซ็อส (Outsoure) บริษัทสรรหาและว่าจ้างพนักงานคนไทย จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส บจก.จัดหาแรงงานไทย ให้บริการด้านซับคอนแท็ค ด้านจัดส่งแรงงาน รับเหมาหาแรงงาน ประกอบชิ้นงาน และบรรจุสินค้าทางบริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด มีทีมงานจัดสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีการลงพื้นที่เพื่อจัดสรรหาแรงงานที่อยู่ขอบเขตที่ลูกค้าต้องการและมีกระบวนการคัดสรร ทดสอบ และฝึกอบรมแรงงานเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท และยังมีพนักงานที่มีความเชียวชาญในด้านการทำเอกสารแรงงานต่างด้าว ติดต่อประสานงานในหน่วยงานต่างๆให้ได้เอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด 

  • ลดเวลาในการหาพนักงาน บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด ได้จัดเตรียมคัดกรองพนักงานไว้สำหรับทุกบริษัทฯ ห้างร้านที่ต้องการแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว

  • ได้พนักงานตรงกับความต้องการ เราสามารถคัดกรอง จัดหา ตรวจสอบ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเพื่อความเหมาะสมกับงาน

  • สามารถเพิ่มและลดพนักงานได้ ลูกค้าสามารถจัดสรรจำนวนอัตราพนักงานได้โดยง่าย เมื่อใช้บริการของเรา

  • ลดเวลาจัดทำเอกสาร ลูกค้าไม่ต้องยุ่งยากในการจัดทำเอกสารต่างๆ โดยบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาช่วยดูแลทั้งหมด
บริษัทสรรหาแรงงานไทย จัดหาแรงงาน ต้องการแรงงานคนไทย จัดหาแรงงาน
จัดหาแรงงานที่ถูกกฎหมาย ต้องการแรงงานก่อสร้าง รับเหมาแรงงานคนไทย
รับประกอบชิ้นงาน รับบรรจุสินค้า บริการรับจัดหาแรงงาน หาแรงงานไทย
จัดจ้างจัดหาแรงงานต่างด้าว จัดทำเอกสารเกี่ยวกับต่างด้าว รับประกอบชิ้นงานทุกชนิด รับบรรจุและส่งสินค้า!! ช่วงนี้เน้นเฉพาะแรงงานไทยเท่านั้น !!ติดต่อเรา
จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส บจก.
23/53 หมู่ 14 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : +66 38-090-725-6, +66 85-132-2589, +66 85-055-9663, +66 84-878-0090, +66 91-426-3268, รับจ้างประกอบชิ้นงาน +66 62 609 9247
โทรสาร : +663 8845 408
อีเมล : pctgroup77@gmail.com
www.pct-business.com
www.pctmanpower.com
pct.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *